Om Didacta (bli medlem)

Välkommen!

Didacta är ämnesföreningen för dem som studerar allmän- och vuxenpedagogik, småbarnspedagogik eller på klasslärarlinjen på svenska vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.  Didacta grundades år 1975 och består av ungefär 140 medlemmar. Varje år kommer det in omkring 12 nya studeranden på linjen för allmän- och vuxenpedagogik, ca. 20 på barnträdgårdslärarlinjen och 40 på klasslärarlinjen. Vår uppgift är att bevaka studerandenas studiepolitiska intressen. Verksamheten består av möten, fester och middagar, temakvällar, kultur-och sportevenemang samt föredrag och studiebesök. Medlemsavgiften är 3€ eller 5€ beroende på längden av ditt utbildningsprogram (dvs. 1€ per studieår).

Länken till anmälan hittar du här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s