Gulisar

guuulis

Hej Gulis!

Grattis för att du kommit in till Pedagogiska fakulteten för att studera allmän- och vuxenpedagogik, till klasslärare eller till barnträdgårdslärare vid HU! Du kommer under höstens lopp att ha en mängd roliga evenemang där du lär känna såväl andra gulisar som N:te årets pedagogikstuderanden. I vår Gulis-ABC har vi försökt samla en del jobbig terminologi, så du ska få en lättare start. På sidan Gulisstoryn kan du läsa om b.la. hur Selma tyckte det var att börja studera allmän- och vuxenpedagogik. I början är allting traditionellt lite yrt, men var gärna i kontakt med dina tutorer så hjälper de dig vidare.

Gulis – ABC

A

Akademisk kvart– 15 min. Om det står att en föreläsning är kl 9-12, betyder det i praktiken att lektionen är mellan 09:15-11:45. MEN om 00 är utsatt alltså 09.00-12.00, finns det inte friheten till en akademisk kvart! Tenter har sällan en akademisk kvart…

Alexandria– Univeritetets lärocentrum.  Här finns datorer, mindre arbetsrum, printrar, kopieringsmaskiner och läsesalar.

Flamma HUS intranet. Var inte orolig, du är inte den enda som kan ha svårt i början (i vissa fall för evigt). Tillsammans hittar man nog, låt frågor komma.För att logga in behöver du ditt användarnamn och lösenord.

Amanuens– En person som är anställd vid ett universitetet för att arbeta med undervisning, medverka i forskning och/eller administration.

Appro– En slags barrunda

B

Bibliotek– Det finns flera bibliotek där du kan låna böcker. I stora nybyggda kursbibiloteket Kaisa (Fabiansgatan 32) hittar du oftast den tentlitteratur du behöver. På Brobergsterassen har vi även en egen bibba, Minerva.  På Helka kan du söka de böcker du behöver.  

Bibbakort– Du kan antingen skaffa ett skiljt bibbakort eller få bibbakortet i samband med Lyyra-kortet. Detta görs på bibban, och efter det kan du logga in på Helka och/eller låna böcker.

Brobergsterassen– Namnet på gatan där Pedagogiska fakulteten ligger. Kärt barn har många namn och Brobergsterassen går även under namnen Siltis, Penger m.fl.

C

Campus– Det finns 4 olika campus vid HU. Dessa är Vik, Mejlans, Gumtäkt och Centrum. Campus är olika ställen i Helsingfors där Helsingfors Universitet har verksamhet. Pedagogiska fakulteten hör till Centrumcampus.

Coccare Mingel med glas i hand före en fest. A.k.a. Cocktail.

Condus–  Condus är takorganisationen för alla ämnesföreningar vid Pedagogiska fakulteten. Under höstens årsmöten då de nya styrelserna väljs i alla ämnesföreningar väljer också varje styrelse en ordinarie medlem och en suppleant till Condus styrelse. Utöver två medlemmar från varje förening väljs Condus ordförande på förhand. Vem som helst som hör till en ämnesförening har rätt att ställa upp i ordförandevalet. Condus strävar till att hjälpa ämnesföreningar till samarbete och man vill framförallt komma nära sina medlemmar.

Condus har ett eget utrymme som alla ämnesföreningar kan använda, utrymmet heter Domus Gaudium Gustavus Rex (kallas ofta Rex) som finns på Alkärrsgatan 11. Utrymmet är beviljat av HUS och man kan boka utrymmet på nätet ifall man sitter i en styrelse.

Ämnesföreningarna

Till Condus hör 13 ämnesföreningar:

Aikuiskasvatuksen Kilta
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden järjestö

Didacta
Allmän- och vuxenpedagogstuderanden, barnträdgårdslärarstuderanden, klasslärarstuderanden

Erikeepperi
Erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö

HAO
Aineenopettajaopiskelijoiden opiskelijajärjestö

Kompleksi
Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö

Käyttäytymistieteellinen speksi
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen speksi

Phenomena
Luokanopettajaopiskelijat pääaineena kasvatuspsykologia

 

Allofoni
Fonetiikan ja puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Ebe
Lastentarhanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

Foni
Logopedian opiskelijoiden ainejärjestö

Intelligenzia
Kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Kopeda
Kotitaloustieteen ja kotitalousopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

Peduca
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Tekstiilarit
Käsityötieteen ja käsityönopettajaksi opiskelevien ainejärjestö

Allofoni phonetiikka, puheviestintä

 

D

Datorer– Finns beläget lite överallt. Du kanske främst använder de som finns längst nere i Minerva, och såklart i Alexandria. Du behöver användarnamn och lösenord för att kunna logga in.  Du kommer att hamna göra ett ikt-körkort (se även nedan), och ifall allt med datorer på uni känns främmande kan du ta en titt på inlärningsmaterialet som finns för tenten.

E

Efterfest De roligaste, galnaste och mest kännbara (dagen efter) festerna som hålls på morgonkvisten.

EssäHär finns lite tips om vad som skall finnas med i en essä.

E-post– Du kommer att få en egen e-post adress i stil med fornamn.efternamn@helsinki.fi.

F

Fakultet–  Vid Helsingfors Universitet finns 11 fakulteter. Vi hör till den Pedaogiska fakulteten. Läs mera här.

Frank– är studerandenas förmånstjänst. Frank är en studerande ägd förmånstjänst som lovar erbjuda dig det bästa till det bästa priset. Förmånerna är tillgängliga för dig genom att visa ett aktuellt studiekort eller genom att logga in på Franks nättjänst. Förmånernas användning kräver ett aktuellt medlemskap i studentkåren. Frank är också sidan där du kan beställa ditt studiekort. Ps! Det kan löna sig att ladda ner Frank-appen!

FSL- Finlands Svenska Lärarförbund är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, rektorer och lektorer i Finland. FSL:s huvudsakliga uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen i anställningsfrågor.

FSLF- Finlands svenska lärarstuderandes förening är ämnesföreningen för lärarstuderandena i Vasa.

G

Gamla studenthuset– ”vanha”, adress Mannerheimvägen 3

Grundstudier-  Grundstudierna består av 25 studiepoäng och avläggs första året.

Gulisintagning– Jätteroligt, kom med! Gulisintagningen är ett evenemang för nya studeranden. Man lär sig känna även andra nya och spektaklet avslutas med en efterfest.

H

Halare-Halare är något de flesta studeranden har och använder på diverse evenemang som t.ex. sillisar, vappen, fastlagstisdagen eller halarsitsar. Din egen halare kan du beställa under ditt första studieår, följ med e-posten eller ryck en tutor i ärmen.

Halarmärken- På vissa tillställningar och evenemang får man halarmärken, annars kan de även köpas. Merkkimarkkinat kallas det  tillfälle då du kan köpa halarmärken. Didacta har också sina egna halarmärken.

HOPS– Förkortning av Henkilökohtainen Opintosuunnitelma och på svenska individuell studieplan där du planerar vad du tänkt studera och när. Man har sammanträdanden i början av studierna och sedan utföljning under hela studietiden.

Huvudbyggnaden -Fabiansgatan 33

HYY/HUS– Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta/Helsingfors Universitets Studentorganisation. Läs mera.

I

Internet –  Uni har ett trådlöst Internet som går under namnet HUPnet, detta kan du alltså använda med din egna bärbara dator. För att logga in krävs ditt användarnamn och lösenord.

IKT- Datorkörkort som är obligatoriskt. Rekommenderas att göra under det första studieåret. Här kan du öva dig.

J

JOO-studier- JOO avtalet ger dig möjlighet att studera på andra universitet. Helsingfors Univeristet betalar notan, men för att ansöka om att få studera t.ex. biämne på ett annat univerisitet, måste du fylla i JOO- avtals blanketter här! JOO-studier beviljas för sådana studier som inte anordnas vid HU. Fråga gärna mera av t.ex. din tutor.

K

Kräftis– Varje år ordnar Didacta en traditionell kräftskiva för sina studenter. Andra populära kräftisar är t.ex. Nylles kräftis på Sveaborg.

KällförteckningI slutet av ett skriftligt arbete redogörs för de källor som använts.

L

Lärare/docenter/professorer- Här är en lista över personalen med kontaktuppgifter. Här är en lista över den svenskspråkiga personalen. Det är inte alltid lätt att veta vem man skall kontakta och när. Men börja med någon, den kan säkert föra dig vidare. Ifall du har frågor om studierätt, studiernas uppbyggnad eller tillgodoräknande av studier eller behöver studierådgivning, läs här vem du skall kontakta.

M

Merkkimarkkinat- Ordnas generellt en gång på hösten och en gång på våren på Brobergsterassen. Då kan du köpa halarmärken från de olika föreningarna som håller hus på Brobergsterassen.

N

Nationer- Här ser du en lista över nationer i Helsingfors.

Nya studenthusetMannerheimvägen 5. Här finns b.la. utrymmen som Aurora (där möten och olika kvällsevenemang som ost- vinkvällen brukar ordnas) samt festlokaler som Alina-salen och Nypolen. Även HUS kontor är beläget här.

Nylle- Nylle är en förkortning av Nylands Nation. 

Nyyti – Stöd för studerandes mentala hälsa. Läs mera här

O

Olivia- Så heter matsalen/ cafét som ligger på Brobergsterassen.

Ollis- En välkänd bar i Vasa.

P

Pampasveckan- Något man måste uppleva en gång under sin studietid! I slutet av mars varje år ordnas Pampas nationaldag i Vasa och hundratals (tusentals?) studerande samlas för att festa loss i halare! Läs mera här.

Plagiat– Skriv alltid om texter. Om mer än tre ord i rad från urspringskällan finns i texten, är det plagiat.

Porthania (Portsu)- Här ordnas ibland tenter eller föreläsningar/infotillfällen. PI – eller PII står för föreläsnings sal i porthania. De är rakt framför dig då du gått in genom snurrdörrarna.

Printande- Att printa på uni kostar och betalningen sker med ett kopieringskort. Prislistan hittar du här. Du kan printa i Minerva, datasalar, Alexandria eller var som helst annanstans på Uni. Det är lite jobbigt i början att hitta rätt printer på datorn. På varje maskin står en kod, och försök sedan på datorn hitta en printer med samma kod så går det nog bra.

Q

R

S

Siltis- Förkortning på Siltavuorenpenger.

Sillis- Sillis är en förkortning på sillfrukost. På sillisar bär man ofta t.ex. halare och sillisar ordnas ofta efter större fester t.ex. årsfester eller dylikt. På sillisen samlas man igen på morgonen för att äta lite krabbismat (typ sill, men också annat), och sedan fortsätter man snapsa… 

Sits- En sits är en akademisk bordsfest. Sitsen består oftast av en 3-rätters middag med tillhörande drycker (snaps, öl/cider, vin, punch). Viktigt är en trevlig samvaro och snapsvisor. På sitser följer man ofta en viss sorts etikett och alla föreningar har lite egna system. På Didactas gulissits går vi igenom hur vi sitsar. Dessutom ordnar TF traditionellt varje år Fest1, en fest för gulisar där man också lär sig sitsa. 

SOOL-

Spex- En typ av teaterföreställning som är producerad av studeranden. Läs mera här. Varje år ordnas spex av t.ex. Condus.

Studentbladet- “Studentbladet är inte bara Nordens äldsta studenttidning, utan även Finlands enda studenttidning som bevakar högskolepolitik på svenska och landets enda studenttidning med ett bevakningsområde som omfattar samtliga svenskspråkiga studieorter på fastlandet.” – http://www.stbl.fi

Studentbibban- Från och med hösten 2012, Kaisabibban.

Studenthälsan- (YTHS) – En alldeles otroligt bra förmån för oss studerande. Vi får gå hos läkare/tandläkare och diverese undersökningar för en minimal summa pengar. Se mera på YTHS hemsidor.

Studiepoäng- Ett studiepoäng motsvarar (skall motsvara) cirka 27 timmars arbete. FPA vill att du skall få minst 5 sp per studiestödsmånad. Till kanden behövs 180 sp och till magistern 120 till, totalt 300 för att bli färdig alltså.

Studienummer-Alla har ett individuellt studienummer som står bl.a på studiekortet på baksidan. Detta nummer använder du då du skriver tent eller lämnar in en essä.

StyrelseVarje år i november väljer Didacta en ny styrelse och ivriga och entustiastiska personer välkomnas varmt!

T

Tent- Ett tillfälle där du skall visa vad du kan. Oftast skriftliga tenter, men finns även grupptenter i vissa ämnen. Du skall ha med dig penna, gummi och identitetsbevis. Är det en lång tent kan man även ta med sig mat. Tenterna ordnas ofta i Porthania eller huvudbyggnaden. Läs mera på universitetets sidor om tenter.

Tutor- Tutorerna finns till för att hjälpa de nya studerande att hitta och lära sig om allt praktiskt på univeristetet.


U

Unicafe- Lunchrestauranger runt om i stan där du kan äta mycket förmånligt. De flesta måltiderna kostar 2,60 euro med studiekort, finare rätter lite dyrare och soppa lite billigare. Här kan du bekanta dig med var de olika restaurangerna finns och dess öppethållningstider.

Unisport. Mycket billigt och bra alternativ för dig som vill idrotta. Finns olika ledda lektioner, gym, bollspel, dans mm.

Utbytesstudier- Något som rekommenderas varmt för alla studerande. Det krävs lite papperskrig för att få allting gjort, men är definitivt värt det. Universitetet har ett antal platser, och fakulteten lika så. På Alma (kräver inloggning) kan du bekanta dig mera med dessa. Här hittar du mera information (i den vänstra spalten).  Här är fakultetens egna sidor för internationella ärenden. Om du känner dig vilsen; fråga gärna nån som varit på utbyte, mejla t.ex. styrelsen så kan de vidarebefodra ditt ärende till någon som kanske vet nånting. Ansökningen för studier i Europa är vanligtvis i februari, och för studier utanför Europa på hösten. Du får mejl alltid då det är ansökningstid  för något ställe.

V

Vappen- Traditionellt brukar studeranden fira ganska vilda vappenfester. Klockan 18, den 30 april skall du infinna dig vid Havis Amanda och därefter är allting ganska långt dimmigt tills nästa morgon då pigga (?) studeranden igen samlas i Kaisaniemi eller Ulrikasborg. Där brukar man ha picknick och kanske fortsätta till en sillis inomhus, vem vet.

Vetenskapligt skrivande- Du kommer att gå en kurs i detta i samband med din kandidatavhandling. Språkhjälpen är ett bra verktyg om du undrar över detaljer för vetenskapligt skrivande.

W

Webmail- Alla studerande får en egen e-post, oftast med fornamn.efternamn@helsinki,fi. Här kan man logga in.

Weboodi- Här ser du alla studier du anmält dig till, klarat av och fått underkänt i 😉 Du kan söka efter kurser och anmäla dig.

X

Y

YTHS- (se studenthälsan)

Z

Å

Årsfest- Varje år ordnar Didacta (och många andra ämnesföreningar också) en stor fest som kallas årsfest där man brukar ha långklänning och mörk kostym eller frack.

Ä

Ämnesförening- Här ser du en lista på svenskspråkiga ämnesföreningar vid HU. Didacta är alltså en ämnesförening!

Ämnesstudier- Efter grundstudier kan du läsa ämnesstudier. Det handlar om kurser som mera fördjupar sig inom ett visst område. Här ser du uppbyggnaden för kandidatexamen.

Ö

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s