Om Didacta

Didacta är ämnesföreningen för dem som studerar allmän- och vuxenpedagogik, småbarnspedagogik eller på klasslärarlinjen på svenska vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Didacta grundades år 1975 och består idag av ungefär 240 medlemmar. Varje år kommer det in omkring 12 nya studeranden på linjen för allmän- och vuxenpedagogik, ca. 25 på lärare inom småbarnspedagogiklinjen och 40 på klasslärarlinjen. Vår uppgift är att bevaka studerandenas studiepolitiska intressen. Verksamheten består av möten, fester och middagar, temakvällar, kultur-och sportevenemang samt föredrag och studiebesök.